Tomasz Szczepański (Barnim Regalica) - życiorys

Ur. 11 XII (wg przekazu rodzinnego ? 11 XI) 1964 roku w Szczecinie.

 

Wykształcenie

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Historii, (magister historii - 1990).

Doktorat z historii na Uniwersytecie w Białymstoku, (doktor nauk humanistycznych - 2007).

 

Działalność polityczna, praca zawodowa i społeczna

A. W PRL

1984-1986 redaktor podziemnych pism ?Front Robotniczy?, w 1986 ?OBI. Osiedlowy Biuletyn Informacyjny?. Inicjator i redaktor pisma ?Międzymorze? (1987-1989) oraz autor zamieszczanych tam artykułów. 1984-1986 kolporter podziemnych wydawnictw. 1985-1986 działacz Porozumienia Opozycji Robotniczej, 1986-1987 Grupy Politycznej Robotnik Bródno (część Grupy Politycznej ?Robotnik? wydającej podziemne pismo o tym tytule), 1987-1990 w PPS: w X 1987 uczestnik Zjazdu Założycielskiego w Warszawie, uczestnik demonstracji, członek warszawskiego Okręgowego Komitetu Robotniczego. Po rozłamie w krajowej PPS (1988) pozostał w PPS ?bezprzymiotnikowej? tj. uznającej przywództwo J. J. Lipskiego. Uczestniczył jako delegat w Kongresie PPS w Podkowie Leśnej (1989).

W latach 1986-1995 współinicjator (obok Andrija Maruszeczko) i działacz Towarzystwa Pomost. W 1986 oraz w 1988 kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, w 1988 2-krotnie skazany na karę grzywny za działalność polityczną.

 

B. W pomagdalenkowej III RP

1989-1990 działacz Bródnowskiego KO ?Solidarność?. 1991-1997 działacz KPN, 1996-1997 członek Rady Politycznej KPN. 1991-1992 referent w Ministerstwie Kultury i Sztuki (w Biurze ds. Mniejszości Narodowych), 1992-1997 pracownik Biura Poselskiego KPN. W 1993 kandydował do Sejmu RP z 1-go miejsca na liście KPN w Białymstoku, nie uzyskując mandatu. W KPN kierował ?Referatem Międzymorze? ? komórką obsługującą kontakty tej partii na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Publikował w ?Gazecie Polskiej KPN? (1992-1997) będąc członkiem jej zespołu redakcyjnego, odpowiadał w nim za problematykę środkowo i wschodnioeuropejską. Współorganizował II-gi Kongres Ligi Partii Krajów Międzymorza w Jarosławiu (n. Sanem, 9-11 VI 1995). Uczestniczył w III Kongresie LPKM (Mińsk 1996) i IV (Kijów ? Puszcza Wodica 1997).

Reprezentował KPN na spotkaniach organizacji i środowisk zajmujących się problematyką Europy środkowo-wschodniej (np. I Sejmik Młodzieży Europy Środkowej i Wschodniej, Kraków 1995, II Sejmik Warszawa 1996).

Uczestniczył jako delegat w IV, V i VI Kongresach KPN.

1994-1997 członek Zarządu Komitetu Polska - Czeczenia.

1994-1998 radny Rady Gminy Warszawa Targówek (z listy ?Prawica Razem?, w której skład wchodziła KPN).

1997-2008 nauczyciel historii w warszawskich szkołach (z przerwami). Kilkakrotnie usuwany z pracy w szkole z powodu swoich narodowych przekonań (więcej na ten temat w tekście: ?Moje przygody z oświatą?), przebywał na bezrobociu 2008-2009. Od 2009 pracownik Muzeum Wojska Polskiego.

Współtwórca Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Kultury ?Niklot? oraz jego przewodniczący od 1998.